Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Pracownia rezonansu megnetycznego

Lekarz koordynujący
Dorota Niebrzegowska-Szal, specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Telefon do pracowni:  81 752 62 44

 

Zasady kierowania na badanie MR

Warunkiem wykonania badania z zastosowaniem pola magnetycznego jest skierowanie wystawione przez lekarza uprawnionego do kierowania na badanie

Skierowanie może być wystawione po upewnieniu się, że inne alternatywne i nieinwazyjne metody lub wcześniej wykonane badania radiologiczne nie mogą dostarczyć niezbędnych, analogicznych informacji lub wyników leczniczych.

Skierowanie w formie pisemnej lub elektronicznej zawiera:
- imię i nazwisko pacjenta
- datę urodzenia i PESEL pacjenta
- kod e- skierowania
- adres zamieszkania
- cel i uzasadnienie badania, wywiad i dane kliniczne
- wstępne rozpoznanie kliniczne
- kod ICD-10 w języku polskim
- informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej
- rodzaj badania oraz informację co badanie ma wyjaśnić
- podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie
- pieczątkę jednostki kierującej.

 

Ustalanie terminu badania

W pracowni obowiązuje kolejka ustalona przez NFZ na świadczenia rezonansu magnetycznego
Podczas rejestracji pacjent otrzymuje niezbędne informacje jak przygotować się do badania
Badania rezonansu magnetycznego bez kontrastu oraz badania z kontrastem wykonywane są w Dziale w godz: 9.00 - 21.00

 

Przygotowanie pacjenta do badania

Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia.

Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie.

Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu

Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym podczas rejestracji na badanie.

W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w ciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.

Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.

Badanie MR nie wykonuje się w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Przebieg badania

• Pacjent ambulatoryjny zgłasza się z dokumentem tożsamości do Rejestracji Działu MR w celu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy oraz wypełnia ankietę przed badaniem MR.
• Technik rtg sprawdza poprawność skierowania i przygotowanie pacjenta do badania.
• W przypadku badań z użyciem kontrastu pielęgniarka z Pracowni MR, przeprowadza wywiad z pacjentem i sprawdza wyniki badań laboratoryjnych.
• Następnie przygotowuje dla pacjenta środek kontrastowy w automatycznym wstrzykiwaczu do podania dożylnego.
• Pielęgniarka informuje pacjenta o konieczności usunięcia części ubioru i ozdób (np. kolczyki, spinki, łańcuszki przy badaniu głowy).
• Technik układa odpowiednio pacjenta, po konsultacji z lekarzem radiologiem, wybiera protokół badania
• Pielęgniarka podłącza wstrzykiwacz i informuje pacjenta o ewentualnych objawach podania kontrastu - uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, zaczerwienienie twarzy.
• Technik wykonuje badanie zgodnie z procedurami.
• Badanie wymaga pozostania w bezruchu przez czas badania.
• Badania z użyciem środka kontrastowego wymagają obecności pielęgniarki oraz lekarza radiologa lub innego lekarza w trakcie badania.
• Po zakończonym badaniu pacjent pozostaje on na obserwacji.
• Lekarz radiolog dokonuje opisu badania.
Technik Rtg przygotowuje dla pacjenta dokumentację z badania w postaci nagranej płyty CD wraz z wydrukiem opisu badania.

 

Jak zachować się po badaniu

Jeżeli zastosowano dożylny środek kontrastowy pacjent pozostaje pod nadzorem przez minimum 30 min, dopiero po tym czasie usuwane jest wkłucie dożylne a pacjent zwalniany jest do domu (badanie ambulatoryjne).
W przypadku badania pacjenta z oddziału szpitalnego pacjent jest pod nadzorem i obserwacją personelu danego oddziału. Po badaniu z podaniem kontrastu pacjent powinien zwiększyć ilość wypijanych płynów.

 

Wyniki badania

Wynik badania jest sporządzany w Dziale Rezonansu Magnetycznego przez lekarza radiologa (samodzielnie przez specjalistę ewentualnie pod nadzorem lekarza specjalisty).
Wyniki badań pacjentów kierowanych przez oddziały szpitalne sporządzane są w dniu wykonania lub najpóźniej do godziny 14.00 dnia następnego.

Opisy badań pacjentów ambulatoryjnych są gotowe do odbioru po 10 dniach roboczych.