Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kontakt z oddziałem
o.dziennypsych@szpital.leczna.pl
Lekarz koordynujący
Gabinet terapeutyczny
Przydatne informacje o oddziale
  1. Informacje ogólne
  2. Personel
  3. Zajęcia terapeutyczne

Informacje ogólne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny, działający od 1.02.2023r. to nowoczesna forma leczenia, która jest skierowana do osób doświadczających kryzysu psychicznego. Oferując szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych pobyt w Oddziale pozwala odzyskać życiową równowagę oraz wpływa w znaczący sposób na poprawę jakości życia.

Funkcjonowanie naszego Oddziału jest oparte na stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oraz optymalnych warunków korzystania z terapii. Dodatkowo Oddział ma możliwość korzystania z bogatego zaplecza diagnostycznego szpitala i konsultacji lekarzy innych specjalności co wpływa na holistyczne podejście do każdego pacjenta. 

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć:

- poprawie stanu psychicznego: redukcji objawów, zapobieganiu nawrotom choroby, współpracy w leczeniu

- poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej: zwiększeniu samooceny, aktywizacji

- pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne.

Terapia w Oddziale trwa do 12 tygodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. Po zakończeniu terapii zapewniamy gorący posiłek.

Pobyt w Oddziale jest bezpłatny. Wymagane jest skierowanie (od lekarza psychiatry lub lekarza POZ).

Oddział powstał w związku ze wzrastającą potrzebą zadbania o zdrowie psychiczne.

Tworząc przyjazne zdrowieniu i bezpieczne miejsce pragniemy „odczarować” nastawienie do leczenia psychiatrycznego.

Chcemy być azylem, ciepłym miejscem, w którym każda osoba doświadczająca trudności, traumy czy choroby mogła powrócić możliwie jak najszybciej do zdrowia i pełnienia swoich życiowych ról.

JESTEŚMY TEŻ NA INSTAGRAMIE   https://instagram.com/o.dzienny_leczna

 

Personel

Opieka pielęgniarska:

piel. Beata Ponurek – terapeuta środowiskowy,  specjalista terapii środowiskowej

Psycholodzy:

mgr Anna Dawidek – psycholog, seksuolog

mgr Justyna Galińska-Walas – psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w nurcie integracyjnym atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy wg Moreno, coach

Terapeuta zajęciowy:

mgr Diana Kalisz – terapeuta zajęciowy, starszy pracownik socjalny, specjalista organizacji pomocy społecznej

 

 

Zajęcia terapeutyczne

 

Specjalne, autorskie programy terapeutyczne dla dwóch grup osób tj. z objawami psychotycznymi oraz lękowo-depresyjnymi.

Oferta jest skierowana do osób leczonych wcześniej ambulatoryjnie lub  po zakończonym typowym leczeniu szpitalnym, a ich stan wymaga dalszych oddziaływań terapeutycznych dla utrwalania efektów leczenia w celu utrzymania pozytywnego kierunku zdrowienia.

Program terapeutyczny obejmuje:

1.   psychoterapię indywidualna i grupowa prowadzoną metodą psychodramy

2.   specjalistyczną opieka lekarska, porady lekarza psychiatry i psychologa

3.   psychoedukację

4.   relaksację, mindfulness

5.   edukację seksualną indywidualną i grupową

6.   promocję zdrowia i edukację zdrowotną

7.   treningi:  umiejętności społecznych, funkcji poznawczych, inteligencji emocjonalnej, metapozanwczy, farmakologiczny, intrpersonalny

8.   terapię zajęciową w tym: rękodzieła artystycznego, arteterapia, ludoterapia, biblioterapia, teatroterapia, muzykoterapia, filmoterapia, bajkoterapia, klub prasowy, choreoterapia,  sylwoterapia, trening kulinarny,

9.   zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta , spacery i zajęcia w terenie, elementy jogi

10. poradnictwo socjalne