Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Akredytacja

Akredytacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej bierze udział w procesie akredytacji w programie „Bezpieczny Szpital, Bezpieczny Pacjent" nadzorowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Korzyści wynikające z akredytacji:
- zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki,
- zwiększenie bezpieczeństwa osób zatrudnionych,
- zadowolenie i satysfakcja pacjentów - tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
- poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami,
- wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji,
- ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentami w oparciu o podstawy naukowe,
- monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności klinicznej,
- poznanie oczekiwań pracowników,
- prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości,
- stymulacja pracy zespołowej,
- popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
- sprzyjanie konkurencyjności szpitali.

Certyfikat akredytacyjny 2018/54

SP ZOZ w Łęcznej otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2018/54 potwierdzający spełnienie standardów wymaganych w systemie lecznictwa szpitalnego. W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej szpital uzyskał 81 % możliwych do zdobycia punktów w zakresie standardów akredytacyjnych. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest zebranie co najmniej 75% liczby punktów. Na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest prawo posługiwania się logo Q.

Certyfikat akredytacyjny 2014/67

SPZOZ w Łęcznej uzyskał certyfikat akredytacyjny i znakiem Q będzie mógł się posługiwać przez 3 lata. Dokument podpisany przez Ministra Zdrowia został przesłany do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W wyniku dokonanej oceny punktowej szpital uzyskał 88 % możliwych do zdobycia punktów w zakresie standardów akredytacyjnych. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest zebranie co najmniej 75% liczby punktów. Najwyższa ocena spełnienia standardów akredytacyjnych wynosi 100%.Najwyżej oceniony szpital w Polsce otrzymał 98%.
Na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest prawo posługiwania się logo Q.
Do pożądanych efektów wynikających z akredytacji możemy zaliczyć:
• Wzrost wiarygodności szpitala
• Poprawa jakości opieki nad pacjentem
• Obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala
• Usprawnienie obiegu dokumentacji
• Wzrost wizerunku szpitala
• Zapewnienie sprawności aparatury medycznej
• Lepsza koordynacja pracy wewnątrz jednostki
• Usprawnienie komunikacji w szpitalu
• Polepszenie komfortu pracy pracowników medycznych
• Skuteczne identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów
• Sprzyjanie konkurencyjności szpital.