Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

ISO

System Zarządzania Jakością

SPZOZ w Łęcznej posiada Certyfikat Jakości ISO zgodny wymaganiami normy EN ISO 9001:2015

Zakres: certyfikacji:

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, promocji i profilaktyki zdrowia.

Pełnomocnik

 

Pełnomocnikiem do spraw Systemu Zarządzania Jakością
jest mgr Barbara Jakubczak

Pełnomocnikiem ds. ISO jest mgr Marta Kasuska

Pełnomocnikiem ds. Akredytacji jest mgr Beata Baczyńska Kozak