Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Oddział Geriatrii

Kontakt z oddziałem
Sekretariat
Gabinet lekarski
Dyżurka pielęgniarek
Lekarz koordynujący
Przydatne informacje o oddziale
  1. Informacje ogólne
  2. Personel medyczny
  3. Kontakt

Informacje ogólne

W oddziale pracuje młody, wysoko wykwalifikowany zespół lekarski. Sprawujemy całodobową opiekę medyczną nad pacjentami po ukończeniu 60 roku życia. W większości przypadków są to chorzy z wielochorobowością, leczeni przez kilku specjalistów, a tym samym stosujący polipragmazję. Dużą grupę na oddziale geriatrycznym stanowią pacjenci z zespołami otępiennymi. Tacy chorzy stanowią dla współczesnego świata medycznego wyzwanie, nad którymi opieka i leczenie w środowisku domowym jest bardzo trudna lub czasem niemożliwa.
Najważniejszym celem opieki geriatrycznej jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom.

Duży nacisk kładziony jest na poprawę sprawności ruchowej oraz zminimalizowanie dolegliwości bólowych często obecnych u osób w wieku podeszłym. Działania te mają zapewnić niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi oraz opóźnić okres pojawienia się niepełnosprawności lub też pogłębienia już istniejącej.
Zwracamy również dużą uwagę na problem polipragmazji i dążymy do ograniczenia ilości zażywanych leków do niezbędnego minimum, co ogranicza ich wzajemną interakcję i zwiększa skuteczność wywiązywania się z zaleceń przez pacjenta.
W naszych działaniach dążymy do wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi w wieku podeszłym poprzez zminimalizowanie dyskomfortu wpływającego na codzienne funkcjonowanie.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty po wcześniejszym umówieniu terminu przyjęcia.

Całościowa ocena geriatryczna
Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyczno- leczniczym) w oddziale prowadzi się całościową ocenę geriatryczną chorego, przy udziale lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa. Przeprowadzona ocena pozwala na przygotowanie chorego oraz jego opiekunów do kontynuacji rozpoczętego procesu terapeutycznego oraz adaptację do powrotu do środowiska domowego.

Wsparcie psychologiczne dla pacjenta i opiekunów
Zarówno pacjent jak i jego rodzina mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Potrzebę w tym zakresie należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce oddziałowej, którzy taką konsultację zorganizują.

Personel medyczny

Lekarz koordynujący:

  • lek. Agata Kot, specjalista medycyny rodzinnej, geriatrii i medycyny paliatywnej

Pielęgniarka oddziałowa:

  • mgr piel. Ewa Czuchryta, specjalista medycyny paliatywnej

Lekarze Oddziału:

  • lek. Katarzyna Żuk, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
  • lek. Patryk Krężel, specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. Jakub Patryn, specjalista chorób wewnętrznych

Kontakt

Sekretariat oddziału

81 752 65 90

Lekarz koordynujący

81 752 65 91

Gabinet lekarski

81 752 65 92

Pielęgniarka oddziałowa

81 752 65 93

Dyżurka pielęgniarek

81 752 65 94