+ -

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Mapa dojazdu
Rejestracja główna
Dane kontaktowe do poszczególnych jednostek
Administracja
Administracja
tel. 81 752 63 22
Kadry i płace
tel. 81 752 63 11
Archiwum
tel. 81 752 63 30
Administracja
Księgowość
tel. 81 752 63 14
Rejestr Usług Medycznych
tel. 81 752 63 51
Zamówienia Publiczne
tel. 81 752 63 15
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. iod@spzoz.powiatleczynski.pl
Ambulatorium
Lekarz dyżurny
tel. 81 752 61 10
Pielęgniarka dyżurna
tel. 81 752 61 11
Apteka Szpitalna
Telefon
tel. 81 752 61 24
Centralna Sterylizacja
Telefon:
tel. 81 752 61 31
Koordynator ds. dostępności
koordynator@spzoz.powiatlenczynski.pl
Halina Styk
tel. 81 752 63 00
FAX
tel. 81 752 63 01
Laboratorium analityczne
Telefon:
tel. 81 752 62 50
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat
tel. 81 752 62 20
Lekarz koordynujący
tel. 81 752 65 12
Gabinet lekarski
tel. 81 752 65 10 / 11
Pielęgniarka koordynująca
tel. 81 752 65 13
Oddział Chirurgi Ogólnej i Małoinwazyjnej
Sekretariat
tel. 81 752 65 21
Dyżurka pielęgniarek
tel. 81 752 65 22
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat
tel. 81 752 65 61
Gabinet lekarski
tel. 81 752 65 71
Dyżurka pielęgniarek
tel. 81 752 65 65
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
tel. 81 752 65 69
Oddział Gastroenterologiczny
Sekretariat
tel. 81 752 65 61
Pielęgniarka koordynująca
tel. 81 752 65 63
Gabinet lekarski
tel. 81 752 65 73
Pielęgniarka dyżurna
tel. 81 752 65 67
Oddział Rehabilitacji i Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
Sekretariat
tel. 81 752 65 83
Gabinet fizjoterapeutów
tel. 81 752 63 33
Gabinet lekarski
tel. 81 752 65 81
Dyżurka pielęgniarek
tel. 81 752 65 84
Oddział Urazowo-Ortopedyczny i Odział Rehabilitacji
Sekretariat
tel. 81 752 65 41
Dyżurka pielęgniarek 1
tel. 81 752 65 45
Dyżurka pielęgniarek 2
tel. 81 752 65 50
Oddział Medycyny Paliatywnej / Oddział Geriatrii
Sekretariat
tel. 81 752 65 90
Dyżurka pielęgniarek
tel. 81 752 65 94
Gabinet lekarski
tel. 81 752 65 92
Lekarz koordynujący
tel. 81 752 65 91
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Sekretariat WCLO
tel. 81 752 65 31
Lekarz dyżurny WCLO
tel. 81 752 65 38
Dyżurka pielęgniarska WCLO
tel. 81 75 26 536 / 537
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja
tel. 81 752 65 01
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łęcznej
Sekretariat
tel. 81 752 65 83
Dyżurka pielęgniarek
tel. 81 752 65 88
Lekarz koordynujący
tel. 81 752 65 87
Pielęgniarka koordynująca
tel. 81 752 65 89
Ośrodek Hiperbarii
Sekretariat
tel. 81 752 65 15
Oddział Dzienny Psychiatryczny
o.dziennypsych@szpital.leczna.pl
Lekarz koordynujący
tel. 81 752 61 81
Gabinet terapeutyczny
tel. 81 752 61 80
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, tomografii komputerowej i ultrasonografii
Kontakt do pracowni
tel. 81 752 62 15
Pracownia rezonansu magnetycznego
Kontakt do pracowni
tel. 81 752 62 44

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail:  iod@spzoz.powiatleczynski.pl lub listownie na adres:  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługują Państwu jako Pacjentom następujące prawa

·       prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,

·       prawo do ich sprostowania,

·       prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa korespondencję.

MAPA DOJAZDU DO SPZOZ W ŁĘCZNEJ
-->

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.