Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt z oddziałem
Sekretariat
Lekarz koordynujacy
Gabinet lekarski
Pielęgniarka koordynująca

Informacje ogólne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 5 stanowiskami intensywnej terapii (4 stanowiska na sali ogólnej oraz 1 stanowisko w izolatce). Szpital planuje powiększenie oddziału o kolejne 2-3 stanowiska. Jedno z nich ma być przeznaczone dla pacjentów bariatrycznych tzn. leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej, którzy są zagrożeni pooperacyjną niewydolnością oddechową.

Lekarze OIT wykonują także znieczulenia pacjentów na 3 salach operacyjnych, gdzie wykonywane są zabiegi chirurgiczne, urazowo – ortopedyczne oraz rekonstrukcyjne.

 

Zakres leczenia

Oddział przyjmuje osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, które są dowożone przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz pacjentów z innych oddziałów szpitala, których stan uległ pogorszeniu. Kierowani są tu również chorzy z innych szpitali powiatowych, a także z Klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Klinika Chirurgii Naczyniowej PSK 1 oraz Klinika Hematologii PSK 4).

Dominującą grupą pacjentów w OIT są osoby wymagające zastosowania respiratora oraz intensywnego leczenia schorzeń układu krążenia. Do chorób tych należą między innymi:

 • choroby neurologiczne – udary niedokrwienne, krwotoki wewnątrzczaszkowe, stwardnienie rozsiane czy choroba Guillain – Barre
 • choroby kardiologiczne – stany po zatrzymaniu krążenia, ostre zawały mięśnia serca, zatorowość płucna, obrzęk płuc
 • choroby chirurgiczne – ostre zapalenia trzustki, których przebieg kliniczny został powikłany niewydolnością wielonarządową (dotyczącą układu oddechowego, układu krzepnięcia czy też niewydolności nerek), pacjenci urazowi i z wypadków komunikacyjnych.

Hospitalizowani są też chorzy w okresach zaostrzenia chorób przewlekłych, (np. POChP, astma oskrzelowa) gdyż wymagający czasowego wspomagania oddychania respiratorem.

Inną grupą pacjentów są osoby zatrute lekami lub alkoholem niespożywczym (metanol, glikol).

Chorzy przyjmowani do Oddziału Intensywnej Terapii wymagają dużego zaangażowania personelu lekarsko – pielęgniarskiego oraz szybkiej diagnostyki, dlatego Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopową oraz Pracownią Rentgenodiagnostyki i Tomografii Komputerowej. Pozwala to na wykonanie szerokiego profilu badań diagnostycznych jak i leczenia endoskopowego w jednym miejscu.

Wyposażenie

Każde z 5 stanowisk intensywnej terapii jest wyposażone w wysokiej jakości system monitorujący firmy Draeger. Pozwala on kontrolować układ krążenia w sposób bezpośredni, w pełnym zakresie - włącznie z rzutem serca jak i pomiarami ciśnień w tętnicy płucnej. Respiratory Evita (również firmy Draeger) umożliwiają wentylację płuc w różnych trybach zapewniając jak najlepsze warunki wymiany gazowej w płucach. Każde stanowisko posiada 5 pomp infuzyjnych do skalowanego wlewu leków oraz pompy do żywienia pozajelitowego i eneteralnego (dojelitowego) przez zgłębnik żołądkowy. Każde łóżko jest wyposażone w ciśnieniowy materac przeciwodleżynowy.

W oddziale znajdują się także dwie „sztuczne” nerki firmy Fresenius pozwalające na zastosowanie ciągłej, cytrynianowej terapii nerkozastępczej.

 

Personel medyczny

Lekarz Koordynujący

 • dr n. med. Jarosław Kopertowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze

 • lek. Marek Korolczuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Mariola Łubińska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Arkadiusz Maziarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Marcin Melaniuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Mirosław Merski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Stanisław Stużuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Piotr Tomaka, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Mariusz Wlizło, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Paulina Dobrzyńska-Gziut, rezydent w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Bartosz Janusz, rezydent, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca

 • mgr piel. Bernadeta Bajda – Wójtowicz