Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Ośrodek Hiperbarii

Kontakt z oddziałem
Sekretariat

Informacje ogólne

Tlenoterapia – zabiegi w komorze hiperbarycznej

Od stycznia 2012 roku pacjenci SPZOZ w Łęcznej korzystają z tlenoterapii hiperbarycznej (HBO). Odbywa się ona w specjalnym urządzeniu zwanym komorą hiperbaryczną i polega na podawaniu pacjentowi tlenu pod ciśnieniem 2,5 razy większym niż atmosferyczne. Tlenoterapia to seria zabiegów (sprężeń), których liczbę ustala lekarz. W zależności od schorzenia wykonywanych jest od 5 do 60 zabiegów, każdy trwa ok. 1,5 godziny.

Szpital ma podpisaną umowę z NFZ, za zabiegi w hiperbarii, pacjent nie płaci, nie obciążają one także lekarza kierującego. Tlenoterapia może być łączona z innym leczeniem, także w czasie hospitalizacji. W każdym przypadku - nawet jeśli pacjent ma skierowanie na tlenoterapię - ostateczną decyzję o zastosowaniu zabiegów podejmuje specjalista w ośrodku hiperbarycznym w Łęcznej.

Jakie efekty przynosi tlenoterapia?

- zwiększa ilość tlenu w organizmie i niedotlenionych tkankach i narządach chorego,

- przyspiesza gojenie się ran,

- poprawia krążenie,

- zmniejsza obrzęk tkanek,

- wspomaga system odpornościowy,

- działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie,

- przyśpiesza eliminacje tlenku węgla z organizmu.

Hiperbaria w Łęcznej / 3:17

Wskazania i przeciwskazania

Lista schorzeń, przy których zaleca się stosowanie tlenoterapii została podzielona na dwie grupy: wskazania ostre - rekomendowane do użycia tlenu hiperbarycznego ze względu na oczekiwaną szybką korzyść terapeutyczną oraz grupę wskazań przewlekłych.

Do grupy wskazań ostrych należy:
- choroba dekompresyjna
- zatory gazowe
- zatrucie tlenkiem węgla
- martwicze infekcje tkanek miękkich
- ostre niedokrwienie tkanek miękkich
- uraz mięśniowo –szkieletowy
- uraz wielonarządowy
- następstwa urazów zmiażdżeniowych
- oparzenia termiczne (II stopień- >10 proc. u dzieci, III stopień - >20 proc. u dorosłych)
-nagła głuchota idiopatyczna
-głuchota po urazie akustycznym

Do wskazań przewlekłych należą:
- popromienne uszkodzenie tkanek i narządów
- trudno gojące się rany
- zespół stopy cukrzycowej (III-IV stopień wg skali Wagnera)
- zakażenie, martwica kikuta po amputacji
- zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- rozlane, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
- owrzodzenie odleży nowe
- owrzodzenie troficzne w przebiegu niewydolności żylnej
-zapalenie, martwica kości
- przeszczepy skóry zagrożone martwicą
- rekonstrukcja tkanek zagrożona martwicą
- zakażenie rany pourazowej
- zapalenie mostka, śródpiersia pooperacyjnego, niestabilność mostka
- ropnie

Przeciwwskazania bezwzględne:
- nieodbarczona odma opłucnowa
-leczenie z użyciem adriamycyny, disulfiramu, cis-platyny, sulfamylonu

Tlenoterapia nie jest wskazana w przypadku:
- zakażenia górnych dróg oddechowych
- ciąży
- padaczki
- rozedmy płuc
- stanów podgorączkowych
- przebytych operacji ucha i klatki piersiowej
- zapalenie zatok nosa
- rozsianej choroby nowotworowej
- astmy, POChP
- krwotoku i obrzęku płuc
- urazu ciśnieniowego zatok i płuc
- zaćmy, wytrzeszczu
- rozrusznika serca

Personel medyczny

Lekarz koordynujący

  •  

Lekarze

• dr n. med. Mariusz Jojczuk, starszy asystent
• lek. Tomasz Mitrut, starszy asystent
• lek. Łukasz Blicharski, asystent
• lek. Marcin Melaniuk, asystent

Pielęgniarki

  • mgr Beata Baczyńska-Kozak pielęgniarka koordynująca• Monika Pitucha
  • Magdalena Michalska
  • Monika Pitucha
  • Izabela Dejko