Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kontakt z oddziałem
Sekretariat
Gabinet lekarski
Dyżurka pielęgniarek
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicnzego

Informacje ogólne

Oddział Chorób Wewnętrznych funkcjonuje w budynku szpitalnym w Łęcznej, przy ulicy Krasnystawskiej 52 od 20 kwietnia 2009 r. – w tym dniu budynek został oddany do użytki, a szpital otwarty dla pacjentów. Jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym oddziałem z doświadczoną i zgraną kadrą lekarską i pielęgniarską. Dysponuje 31 łóżkami, w tym 6 łóżkami w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownią Diagnostyki Zaburzeń Snu, Pracownią Badań Ultrasonograficznych, Pracownią Badań Nieinwazyjnych, Ośrodkiem Badań Klinicznych oraz Salą Reanimacyjno-Zabiegową. Pacjenci mają do dyspozycji 8 sal trzyłóżkowych i 1 salę jednoosobową (każda z pełnym węzłem sanitarnym - WC, umywalka, prysznic), telewizją, dostępem do internetu bezprzewodowego. Podczas pobytu w Oddziale chorzy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących najczęściej występujących schorzeń przewlekłych (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, nowotwory złośliwe oraz przewlekłe choroby płuc i nerek) oraz szkoleń wyspecjalizowanego personelu (dietetyk, edukator cukrzycowy, psycholog).

6-łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażona jest w nowoczesny system monitorujący firmy Draeger wraz z centralką monitorującą. Wiedza i doświadczenie lekarzy oraz pielęgniarek pozwala stosować nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w warunkach sali intensywnego nadzoru, łącznie z monitorowaniem wszelkich parametrów życiowych (także inwazyjnie) oraz - jeśli to potrzebne, korzystając z Sali Reanimacyjno-Zabiegowej - wykonywanie pełnego spektrum niezbędnych zabiegów internistycznych (zakładanie cewników do żył centralnych, kardiowersje, resuscytacje, intubacje dotchawicze, punkcje, nakłucia, drenaże itp.). Na wyposażeniu Oddziału są stymulatory do stymulacji endokawitarnej wraz z osprzętem oraz defibrylatory Draeger – także wyposażone w opcję stymulacji transtorakalnej. Stymulatory endokawitarne wykorzystywane są zarówno do zabezpieczenia pacjentów w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, jak i pacjentów z innych oddziałów (np. Oddziału Intensywnej Terapii czy Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń lub, zależnie od wskazań, pacjentów przed interwencją chirurgiczną).

Nowością w oddziale jest Pracownią Diagnostyki Zaburzeń Snu. Wyposażona w Polisomnograf, dzięki wyspecjalizowanej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej prowadzi stacjonarną diagnostykę zaburzeń snu. Podczas kolejnych hospitalizacji u pacjentów prowadzimy dobór parametrów leczenia protezowaniem oddechu (dobór odpowiedniego aparatu CPAP). Zespół prowadzący tą diagnostykę kontroluje również domowe leczenie tlenem oraz kwalifikuje i przygotowuje pacjentów wspólnie z zespołem anestezjologicznym do inwazyjnej i nieinwazyjnej domowej wentylacji.

Pracownia Badań Ultrasonograficznych wyposażona jest w wysokiej jakości echokardiografii Vivid E90 z kompletem głowic (kardiologiczna, echokardiografii przezprzełykowej, brzuszna, liniowa – wraz z przystawką biopsyjną). Wyposażenie Pracowni oraz wyszkolenie kadry pozwala na wykonywanie pełnego spektrum badań echokardiograficznych (łącznie z badaniami przezprzełykowymi), diagnostyki chorób naczyń oraz narządów miąższowych. Szkolimy się i rozwijamy w USG płuc. Z aparatu korzysta również sąsiedni oddział gastroenterologiczny – wykonuje biopsje pod kontrolą USG – głównie wątroby.

W Pracowni Badań Nieinwazyjnych wykonuje się diagnostykę nieinwazyjną chorób układu krążenia i oddechowego: test wysiłkowy na bieżni, EKG, testy pochyleniowe (TILT-test), badania holterowskie (24-godzinne monitorowanie rytmu serca oraz ciśnienia tętniczego), spirometrię, spirometrię z próbą rozkurczową, pH-metrię. Prowadzimy diagnostykę pacjentów z naszego oddziału, z innych oddziałów szpitala, kierowanych z poradni specjalistycznej oraz komercyjną.

Łęczna - Oddział Wewnętrzny / 3:27

Sprzęt i wyposażenie

Oddział dysponuje sprzętem i aparaturą pozwalającą na wykonania pełnej nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia. Jest to:

 • zestaw do badań wysiłkowych serca z bieżnią ruchomą (Producent GE Heathcare, rok prod. 2007);
 • zestawy do 24-godzinnego monitorowania EKG - holter EKG (Oxford, rok prod. 2008) – 6 rejestratorów;
 • zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (Oxford, rok prod. 2008) – 8 rejestratorów;
 • Zestaw do wykonywania testów pochylniowych (TILT-TEST);
 • aparaty EKG (rok prod. 2008);
 • echokardiograf wysokiej klasy z kompletem głowic do wykonywania badań echokardiograficznych (w tym badań przezprzełykowych), naczyniowych oraz badania narządów jamy brzusznej (Vivid 7 Pro);
 • aparat Doppler Bidop ES 100 VX z głowicą 10 MHz do oceny krążenia obwodowego;
 • system telemetrii EKG Draeger (6 rejestratorów);

Ponadto:

 • spirometr Spirolab III, pozwalający wykonywać min. próby rozkurczowe;
 • głowica (convex) USG do badań narządów jamy brzusznej;
 • głowica USG do badań ginekologicznych przezpochwowych;
 • system komputerowy archiwizujący dane medyczne i osobowe, pozwalający na dużo szybszą i bardziej efektywną pracę, oraz – poprzez szybszy przepływ informacji, dostęp do danych z diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego – lepsze gospodarowanie środkami finansowymi.

Profil działania

Pomimo funkcjonowania w systemie zabezpieczenia jako jednostka tzw. „pierwszego poziomu” dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz posiadaniu odpowiedniego i w odpowiedniej ilości sprzętu medycznego nasz ośrodek zapewnia znacznie większy zakres świadczeń zdrowotnych niż typowy oddział internistyczny szpitala rejonowego.

W Oddziale leczeni są pacjenci ze wskazań pilnych, zgłaszający się bez skierowań, dowiezieni przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego lub kierowani na diagnostykę i leczenie w trybie planowym.

Pacjenci ze schorzeniami ostrymi: neurologicznymi (udar, TIA), kardiologicznymi (ostre zespoły wieńcowe, ostre niewydolności serca) oraz chorzy z zaostrzeniami chorób przewlekłych lub ich powikłaniami (cukrzyca, POChP, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca) stanowią większość – część chorych wymagających leczenia wysokospecjalistycznego po szybkiej diagnostyce odsyła się do ośrodków w Lublinie, pozostali są leczeni na miejscu.

W Oddziale diagnozowani i leczeni są także pacjenci w trybie planowym. W grupie tej są osoby ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego, powikłaniami cukrzycy i nadciśnienia, podejrzeniem nowotworów (zwłaszcza płuc i przewodu pokarmowego), niedokrwistościami, infekcjami i otyłością (przed leczeniem bariatrycznym). Ściśle współpracujemy z Pracownią badań Endoskopowych w tym zakresie – wykonując badania diagnostyczne oraz zabiegi interwencyjne.

Kwalifikujemy i prowadzimy leczenie tlenoterapią – zalecana również do domu pacjenta. W budynku szpitala funkcjonuje stacja dializ – kwalifikujemy do terapii nerkozastępczej, leczymy jej powikłania, zakładamy dostępy naczyniowe do dializ ostrych. Znaczną grupę chorych tworzą pacjenci z zaawansowanymi nowotworami oraz w terminalnym okresie schorzeń przewlekłych - prowadzona jest terapia objawowa, paliatywna. Lekarze oddziału wykonują badania echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej – w ramach diagnostyki kardiologicznej oraz przed planową kardiowersją.

Nietypowe problemy kliniczne

Nasz szpital oraz Oddział Chorób Wewnętrznych – poza standardowymi grupami chorych – zajmuje się schorzeniami rzadkimi, a w szczególności pacjentami: z otyłością, z chorobą oparzeniową, z zaburzeniami snu (bezdechem sennym), z niewydolnością serca (HFrEF i HFpEF), ze wskazaniami do domowej tlenoterapii, z powikłaniami dializoterapii, z COVID-19 czy powikłaną cukrzycą. W szpitalu funkcjonuje ośrodek chirurgicznego leczenia otyłości (chirurgii bariatrycznej) – oddział chorób wewnętrznych przygotowuje i kwalifikuje chorych od strony internistycznej do leczenia zabiegowego.

Utrzymujemy wysoką jakość świadczonych usług medycznych oraz szkolenia podyplomowego – wspierają nas w tym wewnętrzne komisje szpitala (Etyczna, D/S Jakości Szkolenia Podyplomowego Lekarzy i inne). Potwierdzeniem wysokiej jakości są aktualne: Certyfikat ISO 9001-2015 oraz Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia z 2023 roku (uzyskany z wysokim wynikiem - 93%!).

Badania kliniczne

Oddział Chorób Wewnętrznych jest ośrodkiem prowadzącym badania kliniczne – w zakresie kardiologii, diabetologii, lipidologii, chorób infekcyjnych oraz pulmonologii. Łączna liczba pacjentów włączony do tych programów przekracza 200 osób. W chwili obecnej (jesień 2023 r.) prowadzone są 2 badania kliniczne z aktywną rekrutacją, 1 z zakończoną rekrutacją, przygotowujemy się do uruchomienia 2 kolejnych. W oddziale prowadzono m.in. badania kliniczne (już zakończone): SAVOR, MISTRAL, DAPA, DAPA-19; EUCLID, VESALIUS, TILIA, EMP-ACTIVITY, PTK0796-CABP; SPR994.

Szkolenia i praktyki

Podczas okresowych ocen dokonywanych przez pracowników oddział otrzymuje wysokie oceny. Wśród lekarzy-rezydentów cieszy się bardzo dobrą opinią, jako ośrodek, w którym można się wiele i szybko nauczyć, zdobyć doświadczenie praktyczne, samodzielność decyzyjną oraz pracować w miłej i sympatycznej atmosferze. Dowodem na to jest fakt, że w chwili obecnej wszystkie miejsca specjalizacyjne są zajęte, a młodzi lekarze dzwonią z pytaniami o możliwość prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Personel medyczny

Lekarz Koordynujący

 • dr n. med. Marcin Skórski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • lek. Krzysztof Cichoń, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Piotr Drążkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Monika Jodełka, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Agnieszka Jezierska-Kapitan - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Lekarze rezydenci

 • lek. Paulina Sosnowska
 • lek. Justyna Tokarczyk
 • lek. Katarzyna Paszek
 • lek. Hubert Hołowacz
 • lek. Izabela Młynarczyk
 • lek. Wioleta Łatwińska-Jabłońska
 • lek. Maja Smolak

Lekarze rezydenci, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne w oddziale

 • lek. Krzysztof Cichoń
 • lek. Marcin Grabek
 • lek. Mirosław Grelak
 • lek. Magdalena Ciuraj-Hanczarek
 • lek. Magdalena Wawerska
 • lek. Natalia Gałązka-Świderek
 • lek. Stanisław Szkutnicki
 • lek. Jakub Patryn

Pielęgniarka Koordynująca

 • piel. Ewa Miącz