Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kontakt z oddziałem
Sekretariat
Gabinet lekarski
Dyżurka pielęgniarek
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicnzego

Informacje ogólne

Oddział Chorób Wewnętrznych działa w nowym budynku szpitalnym w Łęcznej, przy ulicy Krasnystawskiej 52 od 20 kwietnia 2009 r. Jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym oddziałem z doświadczoną i zgraną kadrą, która wcześniej wspólnie pracowała w starym budynku Szpitala Rejonowego w Jaszczowie.

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 31 łóżkami, w tym 6 łóżkami w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Pacjenci mają do dyspozycji 8 sal trzyłóżkowych i 1 salę jednoosobową z pełnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka, prysznic), telewizją (płatną), dostępem do internetu. Podczas pobytu w Oddziale chorzy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących najczęstszych schorzeń przewlekłych (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, przewlekłe choroby płuc i nerek).

6-łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażona jest w nowoczesny system monitorujący firmy Draeger wraz z centralką monitorującą. Wiedza i doświadczenie lekarzy oraz pielęgniarek pozwala stosować nowoczesne metody diagnostyki, a także leczenia w warunkach sali intensywnego nadzoru, łącznie z monitorowaniem parametrów życiowych metodą krwawą (ciśnienie tętnicze, ośrodkowe ciśnienie żylne). Na wyposażeniu Oddziału są dwa stymulatory do stymulacji endokawitarnej wraz z kompletami elektrod do stymulacji i introduktorów oraz defibrylatory (Draeger, rok prod. 2008) – także wyposażone w opcję stymulacji transtorakalnej. Stymulatory endokawitarne wykorzystywane są zarówno do zabezpieczenia pacjentów w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, jak i pacjentów z innych oddziałów (np. Oddziału Intensywnej Terapii czy Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń lub, zależnie od wskazań, pacjentów przed interwencją chirurgiczną).

Łęczna - Oddział Wewnętrzny / 3:27

Sprzęt i wyposażenie

Oddział dysponuje sprzętem i aparaturą pozwalającą na wykonania pełnej nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia. Jest to:

 • zestaw do badań wysiłkowych serca z bieżnią ruchomą (Producent GE Heathcare, rok prod. 2007);
 • zestawy do 24-godzinnego monitorowania EKG - holter EKG (Oxford, rok prod. 2008) – 6 rejestratorów;
 • zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (Oxford, rok prod. 2008) – 8 rejestratorów;
 • Zestaw do wykonywania testów pochylniowych (TILT-TEST);
 • aparaty EKG (rok prod. 2008);
 • echokardiograf wysokiej klasy z kompletem głowic do wykonywania badań echokardiograficznych (w tym badań przezprzełykowych), naczyniowych oraz badania narządów jamy brzusznej (Vivid 7 Pro);
 • aparat Doppler Bidop ES 100 VX z głowicą 10 MHz do oceny krążenia obwodowego;
 • system telemetrii EKG Draeger (6 rejestratorów);

Ponadto:

 • spirometr Spirolab III, pozwalający wykonywać min. próby rozkurczowe;
 • głowica (convex) USG do badań narządów jamy brzusznej;
 • głowica USG do badań ginekologicznych przezpochwowych;
 • system komputerowy archiwizujący dane medyczne i osobowe, pozwalający na dużo szybszą i bardziej efektywną pracę, oraz – poprzez szybszy przepływ informacji, dostęp do danych z diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego – lepsze gospodarowanie środkami finansowymi.

Profil działania

W Oddziale leczeni są pacjenci ze wskazań pilnych, zgłaszający się bez skierowań, dowiezieni przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, kierowani na leczenie przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy świadczących usługi w zakresie pomocy doraźnej oraz jest prowadzona diagnostyka w trybie planowym.

Pacjenci ze schorzeniami ostrymi: neurologicznymi (udar, TIA), kardiologicznymi (ostre zespoły wieńcowe, ostre niewydolności serca) oraz chorzy z zaostrzeniami chorób przewlekłych lub ich powikłaniami (cukrzyca, POChP, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca) stanowią większość.

W Oddziale diagnozowani i leczeni są także pacjenci w trybie planowym. W grupie tej są osoby ze schorzeniami układu krążenia, kwalifikowane do specjalistycznych procedur diagnostyczno-leczniczych (badanie koronarograficzne i angioplastyka wieńcowa, elektrostymulacja stała, stosowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, operacje bariatryczne, onkologiczne i inne), wykonywanych w ośrodkach wysokospecjalistycznych.

Badania kliniczne

W 2013 roku Oddział prowadzi trzy badania kliniczne: SAVOR TIMI 53 (na ukończeniu), PEGASUS TIMI 54, EUCLID (rozpoczęte w grudniu 2012 r.). Zakończono cztery projekty fazy: D3060C00003, A6631029, MISTRAL oraz DAPA 19. W przygotowaniu kolejne dwa.

Od początku działania Oddziału w nowej siedzibie, we wszystkich projektach wzięło udział ok. 100 pacjentów! Uzyskali oni w ten sposób możliwość nieodpłatnego leczenia nowym, zazwyczaj bardzo drogim i nierefundowanym przez NFZ lekiem. Na Oddziale nie są prowadzone badania fazy I i II.

Personel medyczny

Lekarz Koordynujący

 • dr n. med. Marcin Skórski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze

 • lek. Krzysztof Cichoń, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Piotr Drążkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Monika Jodełka, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Koordynująca

 • mgr piel. Barbara Zając, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Szkolenia i praktyki

Od 2009 roku Oddział Chorób Wewnętrznych jest ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych. Lekarze chcący się specjalizować w tej dziedzinie medycyny mają do dyspozycji 7 miejsc.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych odbywają praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne studenci wydziałów lekarskich, pielęgniarskich, słuchacze studium ratownictwa medycznego oraz szkół opiekunów medycznych.

Personel medyczny oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.