Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt: Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i zabiegowych dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Projekt: pt. „Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i zabiegowych dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” nr RPLU.13.01.00-06-0002/18  realizowany jest w ramach  Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze długofalowym i będzie realizowane od stycznia do grudnia 2019 r. Infrastruktura, która powstanie dzięki Projektowi będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu łęczyńskiego.

Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. W dalszej perspektywie realizacja projektu wpłynie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja pozwoli SPZOZ w Łęcznej lepiej realizować swoje zadania, a ostatecznie umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury. Efektem realizacji celu głównego będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.
 
Inwestycja polega na zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego. Zakres zakupów obejmuje:
1) Rezonans magnetyczny 1,5T;
2) Aparat RTG cyfrowy z zawieszeniem sufitowym;
3) Aparat RTG z ramieniem C;
4) Aparat RTG mobilny;
5) Aparat RTG kostno-płucny;
6) Mikroskop operacyjny;
7) Zestaw endoskopowy EUS : -videogastroskop, - videogastroskop zabiegowy, videokolonoskop, videokolonoskop zabiegowy, videoechoendoskop, aparat USG, wózek medyczny, system archiwizacji obrazów, monitor medyczny, videoprocesor HDTV;
8) Aparat USG z elestrografią

Wartość projektu: 6 877 460,17 zł
Wkład własny: 2 292 257,48 zł
Dofinansowanie UE : 4 585 202,69 zł

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ