Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt: Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym

Finansowanie
Projekt jest finansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
Partnerzy Projektu
Partner wiodący (wnioskodawca): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Ponadto: Miejski Szpital w Łucku, Miasto Uściług, Powiat Łęczyński, Gmina Ludwin.
Wartość Projektu
Całkowite kwalifikowalne koszty Projektu szacuje się na 1 334 983,95 EUR (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy euro i dziewięćdziesiąt pięć eurocentów).
Najważniejsze cele projektu
1) Poprawa jakości i skuteczności leczenia w głębokich oparzeń polsko-ukraińskiego pogranicza,
2) zwiększenie zdolności w ośrodkach odpowiedzialnych za leczeniu głębokich oparzeń w polsko-ukraińskiej strefy przygranicznej, np. zakup sprzętu i urządzeń medycznych;
3) Zwiększenie wiedzy i podnoszenie świadomości polsko-ukraińskich obywateli strefy granicznej i instytucji w profilaktycznej opieki zdrowotnej i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących głębokich oparzeń i odmrożeń.
Efekty projektu
M.in.: - zakup wyposażenia Wschodniego Centrum Oparzeń w Łęcznej
w celu zwiększenia zdolności WCOiCHR w leczeniu głębokich poparzeń u dorosłych, ale także leczenie dzieci. W założeniu działania długoterminowego jest utworzenie pierwszego specjalistycznego centrum oparzeń dla dzieci.
- zmiana wyposażenia szpitala w Łucku
- zakup sprzętu medycznego dla placówek medycznych w Ludwinie i Uściługu
- opracowanie mapy drogowej umożliwiającą współpracę w leczeniu oparzeń w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy. Mapa drogowa będzie zgodna z regionalnymi planami działania ratownictwa medycznego systemów w Polsce i na Ukrainie. Zostanie opracowana wspólnie przez ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Realizacja tego zadania będzie trwała 8 miesięcy i to jest jedno z pierwszych działań rozpoczynających projekt.
- seminaria i staże dla lekarzy na temat metodologii i leczenia głębokich oparzeń w Polsce i na Ukrainie. Staże dla ukraińskich lekarzy w Łęcznej.

21 miesięcy i milion euro, tyle trzeba było czasu i pieniędzy, by w Łęcznej powstał jedyny po tej stronie Wisły oddział leczenia oparzeń u dzieci. Jednocześnie jest to jedyna placówka w kraju, która leczy dorosłych i małych pacjentów. Inwestycja została sfinansowane z Projektu „Współpraca transgraniczna na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -Ukraina 2007 – 2013. Projekt właśnie się zakończył i został podsumowany na konferencji prasowej 11 grudnia br. Uczestniczyli w niej: Piotr Rybak, dyr. SPZOZ w Łęcznej, Krzysztof Bojarski, zastępca dyrektora w Łęcznej oraz prof. Jerzy Strużyna, lekarz koordynujący Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Dziecięcy „oparzeniówka” powstała w adaptowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeniach. Dzięki unijnym funduszom, ale też środkom własnym oraz darowiznom od firm i fundacji zakupiony został m.in. mikroskop operacyjny, narzędzia chirurgiczne do zabiegów, skaner, który bada głębokość i rozległość oparzeń, urządzenia do znieczulania.
Pieniądze z projektu zostały wykorzystane także na wyposażenie szpitala w Łucku, seminaria i staże dla lekarzy oraz powstanie mapy drogowej.
Całkowite kwalifikowalne koszty Projektu to 1 334 983,95 EUR. Partnerami projektu byli: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Miejski Szpital w Łucku, miasto Ustiług, Powiat Łęczyński oraz Gmina Ludwin.

We Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń oficjalnie zaczęła działać „oparzeniówka” dla dzieci. Pełną gotowość oddział ogłosił na początku listopada 2014 r. Dla małych pacjentów przygotowano dziesięć łóżek. Dodatkowe trzy łóżka ustawione są na oddziale intensywnej terapii.
Dziecięca „oparzeniówka” w SPZOZ w Łęcznej powstała w ramach Projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym”, którego wartość wynosiła 1.334.983,95 EUR.
WCLO jest pierwszym specjalistycznym ośrodkiem w kraju, gdzie są leczeni dorośli i mali pacjenci. Opiekę nad nimi sprawuje zespół fachowców – chirurgów plastycznych i anestezjologów dla dzieci i dorosłych na czele z prof. Jerzym Strużyną. Centrum zostało przebudowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Ośrodek oprócz leczenia oparzeń wykonuje również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegi rehabilitacyjne.

Jak udzielać pierwszej pomocy, co zrobić gdy dojdzie do poparzenia, jak się zdrowo odżywiać – to niektóre z tematów „Transgranicznego Pikniku Po Zdrowie”, który odbywał się w Ludwinie od 18 do 21 lipca 2014 r. Zorganizowano go w ramach Projektu: „Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym”. Oprócz mieszkańców Gminy Ludwin i Powiatu Łęczyńskiego na piknik przyjechali goście z Ukrainy.

Od 18 do 21 lipca 2014 r. w Ludwinie odbędzie się cykl wydarzeń związanych ze zdrowiem, rekreacją i kulturą pod hasłem „Transgraniczny Piknik po Zdrowie". Najważniejszymi punktami spotkania będą prezentacje i tematy medyczne związane z ratownictwem i leczeniem oparzeń oraz zdrowym żywieniem. Piknik jest jednym z wydarzeń zaplanowanych w Projekcie „Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym", który realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 r. Oprócz mieszkańców Gminy Ludwin i Powiatu Łęczyńskiego w pikniku udział wezmą goście z Ukrainy. Partnerem gminy Ludwin jest ukraińskie miasto Uściług.
Najwięcej atrakcji zostało zaplanowanych w dniu 20 lipca. Wtedy w Ludwinie będzie można obejrzeć pokazy ratownictwa medycznego, zobaczyć jak udziela się pomocy w przypadku oparzeń, obejrzeć występy zespołów muzycznych, ale także zrobić sobie podstawowe badania – zmierzyć ciśnienie, cukier, wykonać mammografię czy zbadać słuch. Będą także specjaliści dietetycy, którzy m.in. udzielą wskazówek żywieniowych.
W dniu 21 i 22 lipca (poniedziałek i wtorek) młodzież z Ukrainy będzie zwiedzała najciekawsze zakątki Lubelszczyzny.

Trzech lekarzy z Łucka zakończyło staże we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej i otrzymało certyfikaty. Wręczy je Krzysztof Bojarski, zastępca dyr. do spraw medycznych, który podziękował gościom z Ukrainy za współpracę i życzył dalszych sukcesów.

Roman Tracz, Artem Komarnytskyi i Oleg Kargol, chirurdzy z Miejskiego Szpitala w Łucku spędzili trzy tygodnie (od 10 do 30 czerwca 2014 r.) w Łęcznej poznając polskie metody leczenia i zasady opieki nad pacjentami. Ich wizyta odbyła się w ramach projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym”.
– Dziękujemy za tę współpracę, ale mam nadzieje, że będą kolejne projekty i dalsze kontakty, powiedział na zakończenie stażu Oleg Tracz, ordynator oddziału oparzeń w Łucku. Zapytany czym różni się leczenie w Polsce od leczenia na Ukrainie stwierdził, że metody są podobne, ale polskie szpitale, są lepiej wyposażone w sprzęt medyczny. – Wiedzę mamy podobną, ale nie mamy takich urządzeń jakimi dysponuje wasza placówka. A to ważne, bo dzięki temu chory wraca szybciej do zdrowia i skraca się jego czas pobytu w szpitalu.
Była to już czwarta, ostatnia grupa lekarzy - stażystów z Łucka, która w ramach projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym” szkoliła się w WCLOiCH. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013.

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ