Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt: Informatyzacja oraz wdrażanie e-usług w SPZOZ w Łęcznej

SPZOZ Łęcznej wprowadza e-usługi i nowe rozwiązania związane z rejestracją, odbiorem wyników, uzyskaniem dokumentacji medycznej. Realizacja Projektu potrwa do połowy 2019 r.
Pacjent będzie mógł drogą elektroniczna dokonać wielu czynności związanych z leczeniem się. Będzie to:
E-rejestracja, która umożliwi pacjentom (za pomocą odpowiedniego formularza) samodzielną rejestrację lub/i zmianę terminu wizyty on-line do wybranej poradni.
E-badanie to e-usługa umożliwiająca przeglądanie wyników badań diagnostycznych pacjenta, przechowywanych w systemie medycznym placówki.
E-powiadomienia to usługa automatycznego powiadamiania pacjenta o następujących zdarzeniach:
- dostępności wyników badań
- zmiany godzin/terminu wizyty
- przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty
Powiadomienia przesyłane będą za pomocą wiadomości e-mail i /lub sms w zależności od preferencji użytkownika.
E-dokumentacja to usługa umożliwiająca pobieranie i przeglądanie dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w systemie medycznym placówki. Dokumentacja będzie dostępna po zalogowaniu się na profilu pacjenta.
E-kolejka to usługa umożliwiająca sprawdzenie czasu oczekiwania i miejsca w kolejce do wybranego lekarza w poradni.
E-archiwum umożliwi pacjentowi dostęp do pełnej dokumentacji medycznej, w tym archiwalnej, zeskanowanej papierowej dokumentacji medycznej sporządzonej przed okresem wprowadzenia dokumentacji elektronicznej, zawierającej m.in. historię choroby, archiwalne wyniki badań diagnostycznych, karty zabiegowe, oświadczenia i skierowania.
Realizacja projektu potrwa do połowy 2019 r., co oznacza, że za niespełna rok pacjenci uzyskają pełny dostęp do e-usług w SP ZOZ w Łęcznej.

Głównym celem Projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia polegająca na rozbudowie oraz zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemu baz danych. Mają one zapewnić poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komórek elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia oraz rozwój e-usług publicznych.
Projekt ma zapewnić lepszą obsługę pacjentów na etapie rejestracji, odbioru wyników badań, korzystania z dokumentacji medycznej.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów wnioskodawcy, poprawy jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienia efektywności ekonomicznej wnioskodawcy, a także usprawnienia procesu bieżącego zarządzania ochroną zdrowia.

Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez wzrost liczby e - usług oraz zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych przez wnioskodawcę.

Projekt finansowany jest z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 Działanie: 2.1: Cyfrowe Lubelskie z RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość Projektu wynosi 3 236 145 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 749 677,74 zł. Pieniądze przeznaczone są na instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania i przeprowadzenia testów bezpieczeństwa.

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ