Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt grantowy Zapewnienie bezpieczeństwa na czas COVID-19

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa ...

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Finansowanie. Grant sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Cel projektu. Celem jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ZOL w Puchaczowie za okres od maja do sierpnia 2020 oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Czas realizacji. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu. Wartość grantu wynosi 185 227,86 zł z czego 167 168,00 zł pochodzi ze środków europejskich, a 18 059,86 zł z dotacji celowej. Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
- środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowalnych
- dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ