Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej dla osób o szczególnych potrzebach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 921 215,32 zł na zwiększenie i poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z wielu udogodnień. Przeprowadzone zostaną następujące działania i prace:
- zostanie wykonany system wizualizacji wejść i wyjść do budynku, na schody, zamontowane zostaną tabliczki i tablice umożliwiających lepszą orientację w obiekcie
- będą zakupione opaski biometryczne (100 sztuk), pozwalające na monitorowanie parametrów życiowych pacjentów, ich lokalizacji. W razie potrzeby pozwoli to na szybki kontakt z personelem. Opaski przeznaczone będę dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem upadku i wymagających szczególnego nadzoru personelu medycznego
- zapewniony zostanie dostęp do wi-fi na potrzeby wdrażanych aplikacji
- zakupione zostaną dwie drukarki brajlowskie na potrzeby wydruku broszur informacyjnych, dokumentacji medycznej czy formularzy informacyjnych
- strona internetowa zostanie dostosowana do standardów WCAG 2.1. (dotyczy osób słabowidzących, z problemami poznawczymi, użytkowników urządzeń mobilnych)
- zakup aplikacji, która umożliwi komunikację osób niesłyszących i mających trudności w sprawnym porozumiewaniu się z personelem
- zakupiony zostanie kiosk multimedialny, który będzie stanowić centralny punkt informacyjny – będzie źródeł wiedzy o usługach medycznych, pomocą w przemieszczaniu się po placówce, umożliwi kontakt z jednostkami organizacyjnymi szpitala
- zakupione zostaną wózki inwalidzkie dla osób mających trudności z poruszaniem się
- powołany zostanie koordynator ds. dostępności i asystent osoby niepełnosprawnej
- personel (45 osób) zostanie przeszkolony z zakresu savoir – vivru wobec osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Dostępność Plus dla Zdrowia

 

Profilaktyka raka piersi

Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"

 

 

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ