Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Szpital w Łęcznej rozpoczął realizację Programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Z bezpłatnych badań skorzystać mogą mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego. Program skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku od 50 do 65 lat. Osoby młodsze mogą się zbadać, jeśli w rodzinie ktoś chorował na raka jelita grubego.

- Chcemy, by z tego Programu skorzystało jak najwięcej osób, więc staraliśmy się wyeliminować to, co może być przeszkodą - mówi dyr. SPZOZ Krzysztof Bojarski. - Dlatego badania będą wykonywane w znieczuleniu, terminy zostały ustalone tak, by osoby pracujące mogły z nich skorzystać, a osobom z terenów wiejskich zwracamy koszty dojazdu. A co najważniejsze oddajemy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych specjalistów.
Masz pytanie, masz wątpliwości – przyjdź lub zadzwoń!
Zapraszamy do Biura Ośrodka Programu Badań Przesiewowych
w SPZOZ w Łęcznej – pokój A040 (parter),
tel. 81 752 63 61 w g 8.00-15.00;
mail: profilaktyka@spzoz.powiatleczynski.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 1 kwietnia 2018 roku rozpoczął realizację projektu "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”. Wartość Projektu wynosi 702 125,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 596 806,25 zł. Pieniądze te są przeznaczone na realizację spotkań informacyjno – edukacyjnych dla 400 osób oraz realizację badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego u 800 osób z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i m. Lublin. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, a SPZOZ Łęczna została podpisana 28 marca 2018 roku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Programem objętych zostanie 800 osób, w wieku 25-65 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia krajowym Programem Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program skierowany jest do mieszkańców podregionu lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki w województwie lubelskim do 30 września 2019 roku.

Cel zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:
spotkania informacyjno – edukacyjne dla 400 uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka jelita grubego,
badania przesiewowe jelita grubego dla 800 uczestników Projektu zgodnie z zakresem Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – PBP RJG, w wieku aktywności zawodowej.

Wartość całego Projektu wynosi 702 125,00 zł, z czego dofinansowanie to 667 018,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to 596 806,25 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Program polityki zdrowotnej.

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ