+ -

Praktyki zawodowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, jako placówka medyczna, daje możliwość młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość ze służbą zdrowia na odbywanie praktyk zawodowych w naszym Szpitalu.

W szpitalu naszym pracują wysokokwalifikowani pracownicy, którzy pomagają praktykantom w nabywaniu praktycznej wiedzy zawodowej i rozwijaniu już zdobytych umiejętności.

Praktyki organizowane są dla takich grup zawodowych jak:

- Lekarz
- Pielęgniarka
- Fizjoterapeuta
- Masażysta
- Diagnosta laboratoryjny
- Technik analityki medycznej
- Dietetyk
- Technik sterylizacji
- Opiekun medyczny
- Farmaceuta
- Ratownik medyczny
Wytyczne, dla osób, które chcą odbyć praktyki zawodowe:

1. Wydrukować „Oświadczenie praktykanta” .
2. Udać się z „oświadczeniem praktykanta” do kierownika oddziału / działu, w którym kandydat chciałaby odbywać praktyki i uzgodnić termin praktyk.
3. Potwierdzeniem uzgodnionego terminu jest podpis kierownika na „Oświadczeniu praktykanta”.
4. Zgłosić się do Działu Kadr i Płac z następującymi dokumentami:
- Oświadczeniem, o którym mowa powyżej.
- Zaświadczeniem o szczepieniu przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.
- Orzeczeniem do celów sanitarno epidemiologicznych. Jeżeli kandydat nie posiada orzeczenia, w kadrach Szpitala można uzyskać skierowanie na badanie.
- Skierowaniem na praktyki lub umową o organizację praktyk zawodowych, pobraną ze szkoły, do której uczęszcza.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.