Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Polityka Jakości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2018 z dnia 22.01.2018

Bezpieczeństwo Naszych Pacjentów i Nasze najwyższą wartością.
Politykę Jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego systemu zarządzania jakością który spełnia wymagania EN ISO 9001:2015 przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa Szpitala oraz udziale wszystkich pracowników w zakresie świadczeń zdrowotnych, tak aby zadowolenie pacjentów/klientów dawało nam satysfakcje i przyczyniało się do rozwoju oraz umacniania pozycji naszego Szpitala na rynku usług zdrowotnych.
Cele SZJ osiągamy poprzez:
• zagwarantowania pacjentom/klientom starannej usługi zdrowotnej
• wykorzystania wiedzy o potrzebach pacjentów/klientów do doskonalenia świadczonych usług zdrowotnych,
• kształtowania wśród pracowników przekonania o znaczeniu SZJ oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług zdrowotnych,
• prowadzenia w uzasadnionych przypadkach analizy ryzyk i szans w odniesieniu do procesów biznesowych,
• motywowania pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą,
• świadomego przestrzeganie zasad ustanowionego SZJ,
• przestrzegania przepisów prawnych,
• systematycznego identyfikowania zagrożeń, analizowania ich i podejmowania niezbędnych działań,
• prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Zobowiązujemy się do zachowania zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami EN ISO 9001:2015 do jego ciągłego doskonaleni i skuteczności.

Zapewniamy, że Polityka SZJ i jej cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymywane w SPZOZ w Łęcznej.

Dyrektor SPZOZ w Łęcznej