Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Współpraca z lekarzami ze Stanów Zjednoczonych

W imieniu Starosty powiatu łęczyńskiego - Pana Krzysztofa Niewiadomskiego z ogromną radością informujemy, że SP ZOZ w Łęcznej podjął współpracę z zespołem lekarzy z USA należących do organizacji "Lekarze współpracują, by pomóc dzieciom". Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w dniach 14-19 maja 2023 u dzieci z Ukrainy, które potrzebują naszej pomocy.

Wspólnie przy stołach operacyjnych będą pracować lekarze z zespołu dr Gennadiy Fuzaylova z Boston General Hospital i Uniwersytetu w Michigan, chirurdzy plastyczni z Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, pod patronatem profesora Jerzego Strużyna oraz zespół Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem profesora Kamila Torresa.

Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że możemy wziąć udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu, które pozwoli na poprawę zdrowia i jakości życia wielu dzieci z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim lekarzom za ich zaangażowanie i profesjonalizm, a także naszym pracownikom medycznym za wsparcie w realizacji tego projektu.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Szpitala

Krzysztof Bojarski

 

---------------------------

English

We are very pleased to announce, on behalf of the Starost of Łęczna County - Mr. Krzysztof Niewiadomski, that SP ZOZ in Łęczna has been cooperating with a team of US doctors belonging to the "Doctors Collaborating to Help Children" organization. The purpose of the project is to conduct plastic and reconstructive surgery on needy Ukrainian youngsters on May 14-19, 2023.

Doctors from Dr. Gennadiy Fuzaylov's team are from Massachusetts General Hospital, Boston, and Michigan University. Poland team of plastic surgeons are from the Eastern Center for Burn Treatment and Reconstructive Surgery, under the auspices of Professor Jerzy Strużyna, and from the Department of Plastic Reconstructive and Microsurgery at the Medical University of Lublin, under the leadership of Professor Kamil Torres, will work together at the operating tables.

We are incredibly proud to be a part of this wonderful work, which will improve the health and quality of life for many Ukrainian children. We would like to thank all the doctors for their dedication and professionalism, as well as our medical staff for their support in implementing this project.

 

Sincerely,

Director of the Hospital

Krzysztof Bojarski

 

---------------------------

Ukraiński

Від імені старости Ленчанського повіту пана Кшиштофа Невядомського ми раді повідомити, що SP ZOZ у Ленчні розпочала співпрацю з командою лікарів із США, які належать до організації «Лікарі співпрацюють, щоб допомогти дітям». Метою проекту є проведення 14-19 травня 2023 року хірургічних втручань у сфері пластичної та реконструктивної хірургії дітям з України, які потребують нашої допомоги.

За операційними столами разом працюватимуть лікарі з команди доктора Геннадія Фузайлова з Бостонської центральної лікарні та Мічиганського університету, пластичні хірурги зі Східного центру лікування опіків та реконструктивної хірургії під патронатом професора Єжи Стружини та команда клініки Реконструктивної  пластичної хірургії та мікрохірургії при Медичному університеті Любліна під керівництвом професора Каміла Торреса.

Для нас велика честь, що ми можемо взяти участь у цьому благородному проекті, який покращить здоров’я та якість життя багатьох дітей з України. ми хочемо подякувати всім лікарям за їх відданість і професіоналізм, а також нашому медичному персоналу за підтримку в реалізації цього проекту.

 

З повагою,

Директор лікарні

Krzysztof Bojarski

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ