Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Polityka jakości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 27/2009


Polityka jakości SPZOZ w Łęcznej

 

Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb naszych pacjentów i wizerunek Zakładu, uznaliśmy, że dla dalszego jego rozwoju niezbędne jest wprowadzenie skutecznych i efektywnych zasad, powszechnie stosowanych w nowoczesnym biznesie.

 

  1. Podstawą systemu zarządzania w SPZOZ Łęczna są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.
  2. Kierownictwo gwarantuje zapewnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością wg wyżej wymienionej normy.
  3. Obserwując tendencje rozwojowe na rynku usług medycznych, wszyscy pracownicy Zakładu, świadomi swojej roli w systemie zarządzania jakością, podnoszą kwalifikacje w ramach różnych form szkoleń.
  4. Stosujemy w praktyce zarządzanie procesami (między innymi wykorzystując tzw. metodę PDCA), zarządzanie zasobami, benchmarking, analizę kosztów działalności oraz inne nowoczesne metody odnoszące sie do funkcjonowania podmiotu gospodarczego na wolnym rynku.
  5. Współpracujemy na korzystnych dla obu stron zasadach z naszymi dostawcami i konkurentami.