Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Praktyki zawodowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, jako placówka medyczna, daje młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość ze służbą zdrowia możliwość odbywania praktyk zawodowych.

W Szpitalu pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy pomagają w nabywaniu praktycznej wiedzy zawodowej i rozwijaniu już zdobytych umiejętności.

Praktyki organizowane są dla następujących grup zawodowych:

 • Lekarz
 • Pielęgniarka
 • Fizjoterapeuta
 • Masażysta
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Technik analityki medycznej
 • Dietetyk
 • Technik sterylizacji
 • Opiekun medyczny
 • Farmaceuta
 • Ratownik medyczny

Ponad to Szpital umożliwia odbywanie praktyk dla zawodów administracyjnych.

Wytyczne, dla osób, które chcą odbyć praktyki zawodowe w SP ZOZ w Łęcznej:

1. Złożyć podanie do Dyrektora lub koordynatora działu / oddziału, w którym kandydat chciałby odbywać praktyki.
2. Wydrukować „Oświadczenie praktykanta” i „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.
3. Udać się z „oświadczeniem praktykanta” do kierownika działu / oddziału, w którym kandydat chciałby odbywać praktyki i uzgodnić termin praktyk. Potwierdzeniem uzgodnionego terminu jest podpis kierownika na „Oświadczeniu praktykanta”.
4. Zgłosić się do Działu Kadr i Płac z następującymi dokumentami:
 • oświadczeniem, o którym mowa powyżej,
 • zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • zaświadczeniem o szczepieniu przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B,
 • orzeczeniem do celów sanitarno epidemiologicznych - jeżeli Zainteresowany nie posiada orzeczenia, w Dziale Kadr i Płac Szpitala można uzyskać skierowanie na badanie,
 • skierowaniem na praktyki lub umową o organizację praktyk zawodowych, pobraną ze szkoły, do której Zainteresowany uczęszcza.

nazwa i opis pliku pobierz

1._Podanie_o_odbycie_praktyk_-_wzr.pdf


2._Owiadczenie_Praktykanta.pdf


3._Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf


4._Ustawa_o_praktykach_absolwenckich.pdf