Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Praktyki zawodowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, jako placówka medyczna, daje możliwość młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość ze służbą zdrowia na odbywanie praktyk zawodowych w naszym Szpitalu.

W szpitalu naszym pracują wysokokwalifikowani pracownicy, którzy pomagają praktykantom w nabywaniu praktycznej wiedzy zawodowej i rozwijaniu już zdobytych umiejętności.

Praktyki organizowane są dla takich grup zawodowych jak:

 • Lekarz
 • Pielęgniarka
 • Fizjoterapeuta
 • Masażysta
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Technik analityki medycznej
 • Dietetyk
 • Technik sterylizacji
 • Opiekun medyczny
 • Farmaceuta
 • Ratownik medyczny

Wytyczne, dla osób, które chcą odbyć praktyki zawodowe:

 1. Wydrukować „Oświadczenie praktykanta”.
 2. Udać się z „oświadczeniem praktykanta” do kierownika oddziału / działu, w którym kandydat chciałaby odbywać praktyki i uzgodnić termin praktyk. Potwierdzeniem uzgodnionego terminu jest podpis kierownika na „Oświadczeniu praktykanta”.
 3. Zgłosić się do Działu Kadr i Płac z nastepującymi dokumentami:
 • Oświadczeniem, o którym mowa powyżej.
 • Zaświadczeniem o szczepieniu przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.
 • Orzeczeniem do celów sanitarno epidemiologicznych. Jeżeli kandydat nie posiada orzeczenia, w kadrach Szpitala można uzyskać skierowanie na badanie.
 • Skierowaniem na praktyki lub umową o organizację praktyk zawodowych, pobraną ze szkoły, do której uczęszcza.

nazwa i opis pliku pobierz

Ustawa_o_praktykach_absolwenckich.pdf


Oswiadczenie_praktykanta.pdf