Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Akredytacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej bierze udział w procesie akredytacji w programie "Bezpieczny Szpital, Bezpieczny Pacjent" nadzorowanym przez Centrum Monitorownia Jakości w Krakowie.

Korzyści wynikające z akredytacji:

 • zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki,
 • zwiększenie bezpieczeństwa osób zatrudnionych,
 • zadowolenie i satysfakcja pacjentów - tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
 • poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami,
 • wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji,
 • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentami w oparciu o podstawy naukowe,
 • monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności klinicznej,
 • poznanie oczekiwań pracowników,
 • prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości,
 • stymulacja pracy zespołowej,
 • popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
 • sprzyjanie konkurencyjności szpitali.

Certyfikat akredytacyjny

Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 11 grudnia 2014 roku poinformowało SPZOZ w Łęcznej o udzieleniu akredytacji. W wyniku dokonanej oceny punktowej szpital uzyskał 88 % możliwych do uzyskania punktów w zakresie standardów akredytacyjnych. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest zebranie co najmniej 75% liczby punktów.
Certyfikat akredytacyjny został przesłany do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.