Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczowie

Komórki organizacyjne:
 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych,

 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów w stanie apalicznym,

 3. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla dorosłych w Jaszczowie

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od lekarz POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta w szpitalu

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta

 • wywiad pielęgniarki środowiskowej lub rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel

Możliwość pobrania dokumentów w ZOL w Puchaczowie i w SP ZOZ w Łęcznej.

 

Odpłatność:

Odpłatny pobyt w ZOL wynosi 70 % renty lub emerytury, świadczenia zdrowotne podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia ponosi pacjent. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.12.1998 r. w spr. sposobu i trybu kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach Dz. U. z 1998 r. Nr 166 poz. 1265.)

 

Zakres usług:

 • świadczenia pielęgniarskie
 • świadczenia lekarskie
 • rehabilitacja
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zapewnienie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie zleconych zadań
 • zapewnienie zleconego transportu