Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
  2. wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)
  3. wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
  6. oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL-u o wyrażeniu zgody na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL-u przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL pobiera się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52
tel. (081) 752 63 10

Skierowanie do ZOL wydaje w drodze decyzji Starosta Łęczyński.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 a
21-010 Łęczna
tel. (081) 752 64 12