Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Informacje

Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym pacjent ma pierwszy kontakt ze szpitalem. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej.
Posiadamy gabinet zabiegowy, 2 sale obserwacyjne, salę reanimacyjną, sanitariaty przystosowane do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.


Przyjmujemy pacjentów:

 • Przywiezionych przez Zespoły Pogotowia Ratunkowego
 • Zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza.
 • Zgłaszających się w stanie nagłego pogorszenia zdrowia.

Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • Rejestracja pacjenta.
 • Objęcie opieką lekarską i pielęgniarską.
 • Wykonanie niezbędnych badań i podanie leków.
 • Przyjęcie pacjenta do szpitala i przekazanie go do właściwego oddziału szpitalnego.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Informacje dla pacjentów do przyjęcia planowego


Pacjent zgłaszający się do szpitala w celu planowego przyjęcia zobowiązany jest przedstawić:

 • Skierowanie do szpitala
 • Dokument stwierdzający tożsamość pacjenta
 • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne.