Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Finansowanie i wartość projektu


Finansowanie
Projekt  jest finansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.

Partnerzy Projektu
Partner wiodący (wnioskodawca): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Ponadto: Miejski Szpital w Łucku, Miasto Uściług,  Powiat Łęczyński, Gmina Ludwin.

Wartość Projektu
Całkowite kwalifikowalne koszty Projektu szacuje się na 1 334 983,95 EUR (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy euro i dziewięćdziesiąt pięć eurocentów).