Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Cele projektu

Najważniejsze cele projektu:

1) Poprawa jakości i skuteczności leczenia w głębokich oparzeń polsko-ukraińskiego pogranicza,

2) zwiększenie zdolności w ośrodkach odpowiedzialnych za leczeniu głębokich oparzeń w polsko-ukraińskiej strefy przygranicznej, np. zakup sprzętu i urządzeń medycznych;

3) Zwiększenie wiedzy i podnoszenie świadomości polsko-ukraińskich obywateli strefy granicznej i instytucji w profilaktycznej opieki zdrowotnej i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących głębokich oparzeń i odmrożeń.