Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Informacje o projekcie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej dnia 1 kwietnia 2018 roku rozpoczął realizację projektu pn. „ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” . Wartość Projektu wynosi  702 125,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  596 806,25 zł. Pieniądze te są przeznaczone na realizację spotkań informacyjno – edukacyjnych dla 400 osób oraz realizację badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego u 800 osób z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i m. Lublin. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a SPZOZ Łęczna została podpisana dnia 28.03.2018 roku.

 

nazwa i opis pliku pobierz

2._Formularz_zgoszeniowy_wraz_z_owiadczeniami.pdf


3._Zasady_i_wytyczne_dotyczce_przygotowania_do_kolonoskopii.pdf


4._wiadoma_zgoda_na_postpowanie_anestezjologiczne..pdf


5._wiadoma_zgoda_na_wykonanie_badania_kolonoskopowego.pdf


6._Owiadczenie_o_wykonaniu_badania_kolonoskopowego.pdf


7._Ankieta_po_przeprowadzonym_badaniu.pdf


8._Owiadczenie_dotyczce_zwrotu_kosztw_dojazdu.pdf


9._Harmonogram_Projektu.pdf


1._Ankieta_kwalifikujca.pdf


2.1_Owiadczenie_o_wyrzenie_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_SI-PBP.pdf