Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Finansowanie i wartość projektu


Wartość całego Projektu wynosi 702 125,00 zł, z czego dofinansowanie to 667 018,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to 596 806,25 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Program polityki zdrowotnej.