Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Cele projektu


Celem projektu jest wzrost dostępności do udziału w programie profilaktycznym dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla 800 osób, w wieku 25-65 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia krajowym Programem Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie opurtunistycznym, z terenu podregionu lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i m. Lublin, w województwie lubelskim do 30.09.2019 roku.

 

Cel zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:

  • spotkania informacyjno – edukacyjne dla 400 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka jelita grubego,
  • badania przesiewowe jelita grubego dla 800 Uczestników Projektu zgodnie z zakresem Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – PBP RJG, w wieku aktywności zawodowej.