Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Cele projektu

Głównym celem Projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia polegająca na rozbudowie oraz zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemu baz danych. Mają one zapewnić poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komórek elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia oraz rozwój e-usług publicznych.
Projekt ma zapewnić lepszą obsługę pacjentów na etapie rejestracji, odbioru wyników badań, korzystania z dokumentacji medycznej.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów wnioskodawcy, poprawy jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienia efektywności ekonomicznej wnioskodawcy, a także usprawnienia procesu bieżącego zarządzania ochroną zdrowia.

Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez wzrost liczby e - usług oraz zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych przez wnioskodawcę.