Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Informacje o projekcie

 

Szpital w Łęcznej rozpoczął 1 stycznia 2018 r. realizację Projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej”.
Wartość Projektu wynosi 2 081 125,21 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 1 768 851,87 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i modernizację SOR. Na liście zakupu jest m.in. kardiomonitory, mobilny sprzęt do znieczulenia, respiratory stacjonarne, aparat usg z zestawem son, aparat przyłóżkowy, rtg, defibrylatory.  Umowa z Ministerstwem Zdrowia – instytucją pośredniczącą a SP ZOZ w Łęcznej podpisana została 11 grudnia 2017 r.