Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Cele projektu


Cele Projektu


Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze oddziaływania SOR-u SP ZOZ w Łęcznej.

Przewidziany cel bezpośredni zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu działań merytorycznych projektu zakładających realizację celów szczegółowych:

  • wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej;
  • poprawę warunków przyjmowania pacjentów na SOR w SP ZOZ w Łęcznej

 

Cele te będą osiągnięte poprzez następujące działania:

 

  • zakup i doposażenie SOR w dodatkowy sprzęt diagnostyczny wraz z wymianą zużytego sprzętu medycznego, zrówno diagnostycznego jak także zabiegowego i leczniczego;
  • zakupu systemu informatycznego RIS
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.