Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Informacje

Kinezyterapia to całość postępowania leczniczego, którego celem jest usprawnianie poprzez ruch.
„…ruch może zastąpić każdy lek, żaden lek nie może zastąpić ruchu…”.
C. T. Tissot


Oddział Rehabilitacji w SPZOZ powstał w styczniu 2011 roku. Dysponuje 18 łóżkami w salach 3-osobowych z łazienką i tv. Zespół medyczny zapewnia profesjonalną rehabilitację przy różnego rodzaju dysfunkcjach narządów ruchu. Zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznej aparatury.
Działa tu również Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, w którym w ramach trzytygodniowych turnusów pacjent poddawany jest serii ćwiczeń i zabiegów zaleconych przez lekarza.
Kontrakt z NFZ obejmuje rehabilitację ogólnoustrojową, czyli kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, ale też wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Oddział Rehabilitacji i Dzienny Ośrodek Rehabilitacji w Łęcznej oferuje:
- indywidualne podejście do problemu i terapii każdego pacjenta
- dokładną diagnostykę i ocenę stanu klinicznego
- pracę ukierunkowaną na zaburzoną funkcję
- indywidualną pracę z pacjentem
- przygotowanie pacjenta do samodzielnych ćwiczeń, tzw. autoterapia
- opracowanie ćwiczeń dla każdego pacjenta
Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym wykorzystuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne takie jak np. promieniowanie słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. dostarczające energię cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne, nadfioletowe, podczerwone oraz ultradźwięki.

Z zakresu fizykoterapii ORiDOR stosuje:
- galwanizację
- jonoforezę
- prąd Träberta
- prądy HV
- tens
- prądy diadynamiczne
- prądy interferencyjne
- elektrostymulację
- prąd Kotza
- tonolizę
- pole magnetyczne (magnetoterapia i magnetostymulacja)
- laser
- ultradźwięki
- lampę sollux
- kąpiel galwaniczną 4-komorową

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

1) Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:

1.urazach,

2.zabiegach operacyjnych,

3.zaostrzeniach chorób przewlekłych

- którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

- Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego jest wystawiane przez lekarzy oddziałów:

neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych, geriatrycznych

- oraz w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych przez lekarzy poradni:  rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

2) Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.

3) Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w ust. 2 oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

4) Do oceny stanu zdrowia wymagany jest aktualny wynik badania:

morfologii krwi, poziomu elektrolitów, rtg klatki piersiowej, EKG oraz karty informacyjne z dotychczasowego leczenia w innych oddziałach.

5) Skierowanie powinno zawierać następujące elementy:

- pieczęć nagłówkową lub nadruk z nr umowy z NFZświadczeniodawcy,

- imię, nazwisko, pesel i adres ubezpieczonego,

- rozpoznanie wraz z kodem jednostki chorobowej wg. klasyfikacji ICD-10

- choroby współistniejące oraz inne czynniki mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji

- podpis i pieczęć z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, datę wystawienia,