Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Informacje

Oddział przyjmuje osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, które są dowożone przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz pacjentów z innych oddziałów szpitala, których stan uległ pogorszeniu. Kierowani są tu również chorzy z innych szpitali powiatowych, a także z Klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Klinika Chirurgii Naczyniowej PSK 1 oraz Klinika Hematologii PSK 4).
Dominującą grupą pacjentów w OIT są osoby wymagające zastosowania respiratora oraz intensywnego leczenia schorzeń układu krążenia. Do chorób tych należą między innymi:
- choroby neurologiczne – udary niedokrwienne, krwotoki wewnątrzczaszkowe, stwardnienie rozsiane czy choroba Guillain – Barre
- choroby kardiologiczne – stany po zatrzymaniu krążenia, ostre zawały mięśnia serca, zatorowość płucna, obrzęk płuc
- choroby chirurgiczne – ostre zapalenia trzustki, których przebieg kliniczny został powikłany niewydolnością wielonarządową (dotyczącą układu oddechowego, układu krzepnięcia czy też niewydolności nerek), pacjenci urazowi i z wypadków komunikacyjnych.
Hospitalizowani są też chorzy w okresach zaostrzenia chorób przewlekłych, (np. POChP, astma oskrzelowa) gdyż wymagający czasowego wspomagania oddychania respiratorem.
Inną grupą pacjentów są osoby zatrute lekami lub alkoholem niespożywczym (metanol, glikol).
Chorzy przyjmowani do Oddziału Intensywnej Terapii wymagają dużego zaangażowania personelu lekarsko – pielęgniarskiego oraz szybkiej diagnostyki, dlatego Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopową oraz Pracownią Rentgenodiagnostyki i Tomografii Komputerowej. Pozwala to na wykonanie szerokiego profilu badań diagnostycznych jak i leczenia endoskopowego w jednym miejscu.