Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Skargi i Wnioski

Przede wszystkim zalecamy bezpośrednią rozmowę wyjaśniającą z osobą odpowiedzialną za dany odcinek wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli zaistniały problem nie może być rozwiązany na tym szczeblu , wówczas można skierować skargę lub zażalenie  do  Sekretariatu  SPZOZ w Łęcznej  w formie ustnej, pocztą, faksem (81 752 63 01), e-mailem (spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl)